Keramické kachle a obrazy


Kalmia latifolia " Elf "

Kalmia latifolia " Elf "

Čistě bílá.  ( Latifolia - širokolistá )