Keramické kachle a obrazy


Hnízdo straky I

Hnízdo straky I

Letos, tj. v r. 2009 , se párek strak rozhodl vybudovat si hnízdo na špičce borovice Pinus Jeffreyi v naší zahradě.  Že je ta straka ale nádherný pták ?