Keramické kachle a obrazy


Krajina důvěrně NEznámá

Krajina důvěrně NEznámá

Dívám se do krajiny, kterou neznám. ( Voda řeky Berounky se rozlila z břehů po okolních loukách. Leden 2011 )