Keramické kachle a obrazy


Krajina ukolébaná

Krajina ukolébaná

Často vzpomínám. Stíny, plující ke hvězdám vysychají jako smích rozvěšený v mých očích. Modrý soumrak letí přede mnou... ( Pocta V.P. )