Keramické kachle a obrazy


U nás IV

U nás IV

Moje vzpomínání je něžné. Má smutnou duši a popletený rozum. Ohlédnutí za něčím, co se nevrátí. Jen vzlyk mých přání klopýtá tichou nocí, jako modlitba před spaním.